HỆ SINH THÁI CỦA CHÚNG TÔI

Tổng công ty gồm 4 thành viên chính

Công ty cổ phần công nghệ Ouransoft

Xây dựng giải pháp và lộ trình chuyển đổi số các doanh nghiệp sản xuất

Tư vấn và giám sát quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất

Phát triển các ứng dụng Website, Mobile

Công ty CP đầu tư và công nghệ Tất Đạt

Cung cấp dịch vụ chăm sóc và sửa chữa xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi

Cung cấp các sản phẩm, vật tư, linh kiện thay thế cho xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi.

Chuyển giao công nghệ garage chăm sóc và sửa chữa xe ô tô du lịch

Công ty TNHH TM và DV vận tải X-trans

Cung cấp các dịch vụ xe đưa đón chuyên gia.

Cho thuê xe tự lái

Cung cấp các dịch vụ vận tải khách dưới 9 chỗ ngồ

Công ty TNHH cố vấn sản xuất ORS

Tư vấn & huấn luyện xây dựng hệ thống quản trị sản xuất theo hướng quản trị tinh gọn

Tư vấn & giám sát tái cấu trúc doanh nghiệp sản xuất

Đào tạo & huấn luyện nâng cao năng lực quản lý cho quản lý cấp trung